AMERIČKI KONGRES DOKUMENT JE VEĆ USVOJIO: SAD prave “rampu” za ruski utjecaj, BiH među ciljnim državama; ovo su četiri cilja…

U proceduru Kongresa Sjedinjcnib Amcričkih Država krajem februara stigao je dokument kojim se preciziraju interes i namjera te zemlje da finansiranjem infrastrukturnih i energetskih projekata u zemljama Evrope smanji uticaj Rusije.

Predstavnički dom Kongresa već ga je usvojio, a ostalo je još da ga podrži i Senat, nakon čega slijedi potpis predsjednika SAD Donalda Trampa, piše danas Dnevni avaz.

Dokument, koji se okvirno naziva „Akt o evropskoj energetskoj sigurnosti i diversifikaciji 2019″, detaljno opisuje koji su to projekti i oblasti u zemljama Evrope koji mogu imati strateški interes SAD, a meeđu ciljnim državama je i BiH.

U dokumentu su navedena četiri cilja. Prvi je da se državama pomogne da steknu energetsku neovisnost o zemljama koje takav status koriste za politički utjecaj, prije svega o Rusiji, i kako bi te države samostalno mogle donositi odluke bez utjecaja ruske strane, odnosno da ne moraju voditi računa o ruskim interesima.

Kao drugi cilj koji bi američka vlada trebala imati navodi se da se promovira energetska sigurnost u Evropi tako što će se vlade različitih zemalja ohrabrivati da razvijaju pristupačna, transparentna energetska tržišta koja, također, tragaju za drugačijim izvorima i tipovima energije, ali i rutama.

Treći je cilj da se ohrabre i privatni investitori u SAD da ulažu novac u infrastrukturne projekte. A kao četvrti ciij ističe se da se olakša izvoz energenata, tehnologije i stručnosti SAD.

Dokumentom se zadužuje državni sekrctar Mike Pompeo da zajedno s američkim agencijama identificira energetske infrastrukturne projekte koji bi bili „prikladni za učešće SAD”. Daju se smjernice kakvi projekti jesu interesantni za SAD – oni vezani uz transport prirodnog plina, prijenos električne energije, obnovljive izvore energije (vjetar, solarna energija…).

Ovaj zakon naslanja se na dokument koji je ranije prošao procedure, a koji je zaveden pod nazivom “Koordinacija pomoći i asistencija širom Evrope i Euroazije”, i to za suzbijanje ruskog uticaja. Tim je dokumentom osnovan i Fond za suzbijanje ruskog utjecaja za koji je izdvojeno 250 mioliona dolara.

Cilj tog fonda je da se, ne samo kroz infrastrukturne projekte nego i medije i nevladine organizacije (NVO), radi na suzbijanju propagande koja širi ruske interese u zemljama EU.

Izvor:slobodna-bosna.ba

Leave a Reply