MIRKO ŠAROVIĆ, OTVORENO: „Galamu i usporavanje evropskog puta BiH stvaraju ljudi koji ne znaju ništa konkretno da rade, oni su…“!

Spadam u grupu ljudi koji misle da osim ekonomije, naš prioritet treba da bude EU put i da na to treba da usmjerimo svoju energiju. Čini mi se da nam Evropska komisija otvara vrata i stvara nam prostor. Sve zavisi od nas, barem je moj utisak takav.

Potpuno je jasno da je za normalne ljude u BiH teško vrijeme, stoga moramo ubijediti obične ljude da se ne živi od trenutne galame koja je na sceni. Tu galamu i usporavanje evropskog puta stvaraju i kreiraju ljudi koji ne znaju ništa konkretno da rade, niti imaju plan za budućnost. Oni stvaraju zatrovanu atmosferu koja je ključna smetnja na evropskom putu BiH.

Aktuelni saziv Savjeta ministara BiH uskoro obilježava tri godine rade. U suštini, jeste li zadovoljni rezultatima? Kako ocjenjujete protekle tri godine?

U više navrata rekao sam da rad Savjeta ministara BiH treba da ocijene drugi, oni koji gledaju sa strane. To ne treba da ocjenjuju pozicija i opozicija, jer su jedni uvijek subjektivni, a drugi kritikuju. To možda nije pravo ogledalo. Stoga, smatram da je ocjenjivanje rada zadatak drugih, poput analitičara i novinara koji se bave ovim pitanjima.

No, ako moram da ocijenim, mogu da kažem da sam zadovoljan atmosferom koja je vladala u Savjetu ministara BiH, uprkos mnogim teškoćama na političkoj sceni. Na neki način, bili smo oaza u kojoj su se političke turbulencije razblaživale i davali su nam prostor da možemo da radimo.

Mislim da će na kraju, kada završimo svoj mandat, to ipak biti jedan pozitivan period u razvoju cijele zemlje, te da će biti rezultati koji će biti vidljivi i mjerljivi, te koji nam daju šansu za budućnost.

O svom radu u Ministarstvu ne bih govorio, jer priželjkujem da to drugi kažu.

Loading..