Na današnji dan prije 26 godina život za domovinu dao je Midhad Hujdur Hujka

Na današnji dan prije 26 godina život za odbranu domovine dao je heroj Midhad Hujdur Hujka. Kao rezervi policajac prijavio se u Stanicu policije Luka u Mostaru u decembru 1991. godine, a nekoliko mjeseci kasnije postao je simbol otpora i snage Mostaraca.

Kada je formirana Armija RBiH imenovan je za komandanta bataljona Prve mostarske brigade. Nakon njegove pogibije ova brigada postala je 41. slavna brigada Armije RBiH.

Poginuo je u borbama za deblokadu Mostara, a posthumno mu je dodijeljen čin brigadnog generala. Godine 1992. odlikovan je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, a 1994. Ordenom heroja oslobodilačkog rata.

Midhad Hujdur Hujka

Saborci za Hujku imaju samo riječi hvale. Kako prenosi portal heroji.ba Nino Sefić njegov saborac i drug iz djetinjstva za Midhada je kazao kako je bio hrabar i pravi drug.

– Bio je previše pošten, u duši dobar čovjek koji se ničega nije bojao. Uvijek je bio na strani slabijih. Još kao dijete nametao se kao vođa – kazao je Sefić.

Iza njega su ostale supruga Ramiza i kćerke Elvina, Edita i Enita. Kažu, kako je i u najtežim danima nastojao otići da vidi svoje mjezimice.

Hujka je, kažu, stalno hrabrio svoje borce uvjeravajući ih da imaju dovoljno snage da izvrše deblokadu. Planirali su da velika akcija počne 30. juna 1993. godine.

Esad Kosić, Hujkin saborac i nosilac ratnog priznanja kazao je kako je to bio dan kada su Mostarci trebali odlučiti da opstanu ili nestanu na ovim krajevima.

Njegovi saborci ističu kako je Sjeverni logor bio utvrđenje koje je bilo teško osloboditi, a umjesto da kao komandant brigade akciju posmatra sa komandnog mjesta Hujdur je sa još jednim vojnikom preskočio ogradu kako bi na licu mjesta komandovao zauzimanje komande HVO-a u logoru dok su oko njih padale granate.

Jedna granata ispaljena sa položaja HVO-a bila je smrtnosna sa komandanta Hujku.

Njegovi saborci kažu da je predosjećao da će poginuti, te je dan prije pogibije mostarskom muftiji kazao da želi da bude ukopan u mostarskim Šehitlucima.

Izvor:   Faktor

Leave a Reply