Nisu stradale samo Suada Dilberović i Olga Sučić: Zašto se krije da je 5. aprila 92.godine ubijeno 133 građana Sarajeva?

Istražio: Nihad Halilbegović

Dana 5. aprila 1992. godine počela je najduža opsada jednog grada u novijoj historiji svijeta. Snage Jugoslovenske armije u saradnji s novoformiranom Vojskom RS zauzele su Ilidžu, napadnuta je Policijska škola na Vracama, a na Marijin-dvoru pale su prve žrtve opsade Sarajeva.

Do sada se u javnosti govorilo da su 05. aprila 1992. godine u Sarajevu ubijene samo Suada Dilberović i Olga Sučić.  Prema istraživanju Nihada Halilbegovića, tog 5. aprila 1992. godine ubijeno/stradalo je 133 građana Sarajeva.  Zašto se krije stvarni broj ubijenih/stradalih građana Sarajeva? U nastavku Saff objavljuje spisak građana Sarajeva koji su ubijeni/stradali 4., 5., 6. i 7. aprila 1992.godine.

Stradali – ubijeni u Sarajevu 04.04.1992. / Prvi dan R. Bajrama

Screenshot_14

Screenshot_15

Screenshot_16

Screenshot_17

Screenshot_18

Stradali – ubijeni u Sarajevu 06.04.1992.

Screenshot_19

Stradali – ubijeni u Sarajevu 07.04.1992.

Screenshot_20

Loading..