NOTORNI TIMOTHY LESS LANSIRAO NOVU UTOPIJU: Umjesto Velike Srbije i Velike Albanije treba formirati “EU-goslaviju”!

Ponovo se oglasio kompromitirani srpski lobista Thimothy Less. Odustao je od ranije ideje prekrajanja granica na Balkanu i formiranja Velike Albanije i Velike Srbije – Less sugerira da se na prostoru ex Jugoslavije formira “EU-goslavija”.

Thimothy Less, bivši šef britanskog konzulata u Banja Lluci i direktor nevladine organizacije koja se bavi procjenom c političkog rizika u istočnoj Evropi, prije nekoliko godina lansirao je ideju o ponovnom prekrajanju granica na Balkanu, i to na taj način da se uspostave dvije dominantbe države – Srbija i Albanija. 

-Možda je vrijeme za novi, radikalni pristup kako bi se zadržao mir i uspostavila stabilnost u regiji. Ako je Zapad, kao što tvrdi, zaista vijeran cilju očuvanja mira na Balkanu, onda je došao trenutak da se pragmatizam stavi prije idealizma i krene ka realizaciji ideje o pravilno uređenim nacionalnim državama, čija populacija će moći zadovoljiti svoje najosnovnije političke interese, pisao je Lees predloživši teritorijalnu reoraganizaciju Balkana u tri koraka.

-U prvom razdoblju, Washington treba prihvati ponudu Albanaca za federalizacijom Makedonije i zahtjev Hrvatske za uspostavom trećeg entiteta u BiH.

U drugom, dužem razdoblju, SAD mora omogućiti da te buduće teritorije ostvare bliske političke i ekonomske veze sa svojim većim susjedima, uvođenjem dvojnog državljanstva i uspostavljanjem zajedničkih institucija, dok formalno ostaju u sastavu država u kojima su i sada.

I u trećem, konačnom razdoblju, treba se omogućiti secesija tih teritorija od postojećih država i spajanje sa matičnim zemljama, možda u početku kao autonomne regije. “Hrvatski entitet” u BiH će se spojiti s Hrvatskom; Republika Srpska i sjever Kosova sa Srbijom; Preševska dolina, zapadna Makedonija i najveći dio Kosova s Albanijom. U međuvremenu, Crna Gora, koja može ostati bez albanske enklave, mogla bi ostati nezavisna ili spojiti se sa proširenom Srbijom, pisao je Less prije nešto više od dvije godine. 

No, Less je u međuvremenu odustao od ovog sumanutog prijedloga čijom bi se realizacijom potpalio novi ratni požar na Balkanu. Analitički šarlatan danas zagovara formiranje “EU-goslavije”!

Timothy Less kaže da bi region zapadnog Balkana za vrijeme mandata predsjednika SAD Joseph Bidena mogao da postane novi multietnički entitet sastavljen od “šest država”, usko povezan sa EU, na čijem bi čelu bio Beograd.

Less kaže da bi region za vrijeme administracije Bidena mogao da postane neka vrsta “EU-goslavije”.

“To neće biti baš nova Jugoslavija, koja je bila proizvod svog vremena, ali činjenice na terenu primoraće Bidena da se vrati logici nedavne prošlosti i podrži stvaranje onoga što će biti inkarnacija te prošlosti u 21. vijeku – nove EU-goslavije”, piše Less u autorskom tekstu za Opendemokracy.net.

Izvor: SB

Loading..