Tim je posmatrao operacije ukrcavanja, iskrcavanja i grupisanja prema NATO standardima za helikoptere.

Ova četa je, navodi se u saopćenju NATO štaba, deklarirana za Borbenu grupu lake pješadije još 2011. godine, a obuka je dio njihove predanosti za ispunjavanje standarda NATO ocjenjivanja planiranog na jesen ove godine.

Saradnja Oružanih snaga BiH i NATO-a je intezivirana nakon usvajanja Programa reformi BiH, dokumenta kojeg je Predsjedništvo BiH usvojilo u novembru 2019. godine.