POGLEDAJTE HISTORIJSKU PORUKU ŽELJKA KOMŠIĆA: “Odbaciti obesmišljeni koncept “konstitutivnosti” i graditi evropsku građansku državu BiH”

Probosanske stranke i stranke građanske ljevice moraju konačno definirati za kakvu građansku državu se zalažu. Evidentno je da Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji mora odbaciti prevaziđeni koncept konstitutivnosti naroda i snažnije se angažirati na uspostavi građanskog i demokratskog principa jedan čovjek jedan glas, kazao je danas predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Komšić smatra da presude Evropskog suda za ljudska prava nedvosmisleno govore da one uopće ne mogu biti implementirane a da se prethodno ne odbaci diskriminirajući koncept takozvane konstitutivnosti naroda, na kojeg se, što eksplicitno piše u presudama Evropskog suda za ljudska prava, moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja.

-Ako želimo biti moderno evropsko društvo, mi moramo odbaciti princip etničkog predstavljanja te shodno integracijama u evropski pravno – politički okvir, raditi na izgradnji građanske države i građanskog pravnog poretka, naglašava lider DF-a.

-Konstitutivnost naroda bi imala i danas smisla kada bi i danas vrijedila formula ZAVNOBIH-a da Bosna i Hercegovina nije ni bošnjačka ni srpska ni hrvatska, nego i bošnjačka i srpska i hrvatska. Svima je jasno da je ta formula grubo derogirana i da se nastoje formirati etničke izborne jedinice što je u suprotnosti sa evropskim građanskim društvom i civilizacijskim vrijednostima, smatra Komšić.

“Nažalost, dobar dio građanskog političkog spektra još uvijek robuje onim konceptima koji su propali sa padom Berlinskog zida i zazire od zalaganja za građansku državu, u svojoj suštini. Građanske opcije, u nedostatku šire političke vizije nikada se u Briselu nisu jasno založile za građansku državu na principu jedan čovjek jedan glas, niti su institucijama Evropske unije stavile do znaja da u Bosni i Hercegovini postoje političke snage koje imaju namjeru da grade evropsku, građansku, demokratsku i sekularnu državu, upravo onakvu kakva jeste većina članica Evropske unije. Zbog svega toga, pristup građanskih stranaka mora biti promijenjen”, rekao je Komšić.

Komšić smatra da odustajanje od građanskog principa jedan čovjek jedan glas i tavorenje u prevaziđenom i obesmišljenom konceptu konstitutivnosti znači izdaju referendumskih principa od 1.marta.

“Ako su neke nacionalne stranke odustale od prvomartovske građanske Bosne i Hercegovine, što i ne iznenađuje, stranke građanske ljevice nikada od toga ne smiju odustati. Građanska država Bosna i Hercegovina ne smije biti ime za ono što je prošlo nego ime za ono što dolazi. Neka se svi oni koji se tome protive ne pitaju da li iza svega stoji neka skrivena namjera. Nema nikakvih skrivenih namjera. Ultimativni cilj građanske ljevice mora biti evropska građanska država i vladavina demokratske većine”, zaključio je Komšić.

(S-B)

Loading..