Saša Petrović i Duhović Edin: Heroji koji su zajedno poginuli na ratištu na Igmanu

Odreda policije za specijalne namjene “Lasta”

Povezana slika

Za slobodu Bosne i Hercegovine odred je dao 56 boraca. Oko 80% od 500 pripadnika odreda je ranjeno tokom rata. Specijalna jedinica Lasta ratovala je u Krajini, Tuzli, Mostaru, Sarajevu.
Ratne 1993. godine u jeku najžešćih sukoba sa HVO i HV kod Jablanice, 40 – 50 pripadnika ove jedinice je čuvalo i obezbjeđivalo Hidrocentralu Jablanica (u blizini sela Slatina).
U sastavu jedinice bilo je boraca svih nacionalnosti.

Saša Petrović i Duhović Edin poginuli skupa na Igmanu (Trešnjevom Brdu)!
Saša Petrović je imao 22 godine kada je počela opsada našeg glavnog grada Sarajeva. Odmah se uključio u odbranu grada, najprije u jedinicama pod komandom Jusufa Juke Prazine, a zatim i u Odredu policije za specijalne namjene „Lasta“.
„Laste“ su osnovane 15. maja 1992. godine, a nedugo poslije se toj jedinici pridružio i Saša, uprkos upozorenju tadašnjeg komandanta Nedžada Lizdea da se „tu gine“. Nažalost, Saša je poginuo 13. avgusta 1993. godine na Trešnjevom Brdu.

Leave a Reply