Ta se zabrana, navodi se u saopćenju, ne odnosi na vozila za dostavu hrane, robe, materijala, kao i tranzit tih vozila kroz Kanton 10, uz kontrolu ulaska i izlaska, kao i na pripadnike Oružanih snaga BiH, zdravstvene radnike, policijske službenike, te druge pripadnike tijela svih nivoa vlasti u BiH u službene svrhe.

– Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 da uspostavi punktove na svim ulazima u Kanton 10. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od utorka, 24. marta 2020. godine u 6.00 sati – navodi se u odluci.

Vlast u Kantonu 10, podsjetit ćemo, predvodi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH, a ova odluka se, očigledno, ne odnosi na osobe sa državljanstvom Republike Hrvatske, kojeg posjeduje značajan broj Hrvata u BiH.

Također je uvedena i zabrana kretanja građanima na području ovog kantona, kojeg njegove vlasti oslovljavaju neustavnim nazivom “Hercegbosanska županija”, u periodu od 18.00 do 5.00 sati.