SRPSKI MIT O KRAVICI!: Jedno bitno pojašnjenje

Svi su čuli za Kravicu! Najčešće se ona pominje kao mjesto stravičnog masakra kojeg je počinila Armija RBiH na Božić 1993. godine pod komandom Nasera Orića. U srpskim medijima stvoren je narativ kako je u periodu od 1992-1995. godine ubijeno preko 3.500 Srba u regiji Birča i Srednjeg Podrinja, te da je ono što je 1995. godine učinila Vojska RS bio logičan slijed događaja i svojevrsni čin osvete za sve navodne zločine koji su učinjeni prema srpskom stanovništvu.

Međutim, istina je sasvim drugačija! U pitanju je samo još jedan od ciljeva Memoranduma II SANU, tj. da se na sve načine pokušaju izjednačiti ratni zločini, relativizira broj bošnjačkih žrtava i u potpunosti promjeni karakter rata u BiH (čitaj: Agresije na RBiH).

Kada je u pitanju selo Kravica, u presudi protiv Nasera Orića, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY) je utvrdio da je u Kravici bila vojna baza iz koje su bosanski Srbi napadali Srebrenicu i okolna bošnjačka naselja.

Prema presudi, bošnjački protunapad na Kravicu 7. januara 1993. je rezultat srpske blokade humanitarne pomoći te stalnih napada na okolna bošnjačka sela, posebno u decembru 1992. godine.

Istraživačko-dokumentacijski centar RS navodi da je dokazano i potvrđeno 11 ubijenih civila u napadu na Kravicu, dok su 35 bili vojnici.

Odakle onda spomen obilježje u Kravici za 3.267 srpskih žrtava (a u zvaničnim izjavama se taj broj povećava i na 3.600)?

Prema podacima Odjeljenja za istraživanje rata, ratnih zločina i obradu dokumentacije od početka do kraja rata u BiH (1992-1995) godine na teritoriji opština Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica sa opštinom Milići, Kalesija sa opštinom Osmaci i Šekovići poginulo je 2.385 Srba.

To je 882 osobe manje u odnosu na broj koji stoji na spomeniku u Kravici.
Dalje, od ukupnog broja Srba (2.385) koji su stradali u ovih 6 opština (plus opštine Milići i Osmaci) 1.974 su vojnici, 387 civili, a 24 su svrstani u kategoriju „nepoznat status“.

Dakle, za 4. godine rata na području regije Birča i Srednjeg Podrinja odnosno sadašnjih 8 opština poginulo je 387 srpskih civila, a ne kako to predstavljaju u svim javnim nastupima srpski političari i mediji, da je navodno prije Srebrenice u Podrinju ubijeno preko 3.500 Srba.

(zasrebrenicu.ba)

Loading..